CampusPark

CampusParken er et større grønt områder som skaber sammenhæng på tværs af de forskellige uddannelsesinstitutioner placeret mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej. CampusParkens større beplantning danner mindre nicher med forskellige aktive spots der indbyder til ophold og aktivitet af forskellig karakter. CampusRamblaen indgår også i projektet og forbinder som stiforløb institutionerne med sit snoede forløb.  

Projektet er tegnet af tegnestuen SLA, der også har tegnet aktivitetspladsen ved Arena Aabenraa, og forudgående skitser for CampusRamblaen.