Kommende projekter

Der er nye projekter på vej i Aktiv Campus

Den 16. december 2020, vedtog byrådet en plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskue-og Ringriderpladsen, samt frigivelse af midler til realiseringen af planens udviklingstiltag. 

Forvaltningen har udarbejdet en plan for realisering af udviklingstiltag med det overordnede formål at skabe en fleksibel og grøn plads, der er egnet til afholdelse af større events. Planen søger  for at tilgodese den nuværende og fremtidige anvendelse af pladsen, som et fleksibelt arrangements- og eventområde.

Planen for realisering af udviklingstiltag beskriver og illustrerer en række tiltag, der skaber mulighed for fleksibel brug på de grønne arealer ved Dyrskue- og Ringriderpladsen. 

Planen for realisering omhandler følgende nye tiltag:

  1. Klimasikring af Dyrskue- og Ringriderpladsen til en 10 års hændelse.
  2. Erstatning til Dyrskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
  3. Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
  4. Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af opbindingsbomme med mere.
  5. Styring af trafik flow på og omkring Hjelmallé og yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
  6. Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen.
  7. Færdiggørelse af CampusRambla forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.

Herudover plantes der i forvejen nye poppeltræer i som en del af renovering af Poppelalleen i efteråret 2021. 

Læs om frigivelsessagen og planen for udviklingstiltag (pkt. 174 i beslutningsprotokollen).

Siden opdateres løbende.

Kontaktperson

Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk

Kontaktperson

Linda Bonde, planlægger
Tlf.: 2448 1823 - lbon@aabenraa.dk