Gasværksvej

Med Gasværksvej (tidligere Klimaboulevarden) er ønsket at skabe en attraktiv og identitetsskabende ankomst og gennemkørselsmulighed i Aabenraa.

I dag fungerer H.P. Hanssens Gade som en primær vejforbindelse nord/syd gennem Aabenraa bymidte, både for gennemkørende trafik samt trafik til og fra havnen. I fremtiden skal Gasværksvej udfylde denne rolle, imens H.P.Hanssens Gade skal neddrosles til sivegade og derved indgå som en del af "kultur- og handelsloopet" i den centrale bykerne.-

Første etape af Gasværksvej mellem Haderslevvej og syd for Kathale er realiseret med nyt byrumsinventar og belægning.

Kontaktperson

Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk