Bag om Områdefornyelse Nord

Den nordlige del af midtbyen fornyes for sammenlagt 18. mio. kroner. Områdefornyelsen løber over en femårig periode fra 2017 - 2022.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet godkendte Aabenraa Kommunes program for områdefornyelsen i foråret 2017. Her frigav ministeriet en reserveret sum på 6 mio. kroner, som skal bruges på områdefornyelse Nord. Betingelsen for at få den statslige donation er, at Aabenraa Kommune selv bidrager til projektet med mindst det dobbelte, altså 12 mio. kroner. Der er derfor sammenlagt 18 mio. kroner til at gennemføre områdefornyelsen for. Områdefornyelsen løber over en femårig periode fra 2017 - 2022.

Programmet for områdefornyelsen er en beskrivelse af, hvordan de centrale problemstillinger i området skal gribes an. 

Læs programmet nedenfor i den orange boks. 

Tre indsatsområder

Programmet deler indsatserne op i områderne: Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

Indsatserne i gågaden handler bl.a. om at få skabt en ny identitet i den nordlige del af gågaden.

Indsatserne i H.P. Hanssens Gade handler bl.a. om at få ændret oplevelsen af vejen fra gennemgående trafikåre til et mere indbydende gade- og byrum.

Bylaboratoriet handler bl.a. om, hvordan man kan skabe liv i byens små by- og gaderum, skabe events og aktiviteter og få mere kunst i byen.

Processen

Programmet bygger på input fra borgere, interessenter og på tidligere planer bl.a. udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa.

- Vi har fået mange gode ideer bl.a. til, hvordan vi får skabt liv i den ”døde ende” af gågaden og i det hele taget får gjort den nordlige del af byen meget mere attraktiv. Arbejdet med at udarbejde programmet for områdefornyelsen har vist, at det er en bydel med rigtigt mange udfordringer, men det er også en bydel, som samtidig har virkelig mange potentialer. Man kan faktisk sige det så enkelt, at hvor der er en udfordring, f.eks. en tom butik, er der også et potentiale, f.eks. for at skabe en anden form for aktivitet end decideret handel, pointerer formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Kontaktperson

Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk