BID Nørreportkvarteret

BID - Business Improvement Districts er en samarbejdsmodel og et lokalt netværk med fokus på samskabelse og aktivering af bylivet i Nørreportkvarteret i Aabenraa.

Baggrund

Aabenraa by gennemgår store ændringer i disse år, blandt andet er den fysiske omdannelse af den nordlige del af gågaden, Nørreportkvarteret i fuld gang. Gågaden har fået ny energi, blandt andet gennem lokale initiativer og Shop i Citys mange tiltag. Mange ting er allerede sat i værk, men hvis der fremadrettet fortsat skal være liv og aktivitet i området, er der behov for flere parter om bordet, flere idéer, flere kundskaber og flere hænder.

Et BID er et lokalt netværk, hvor alle der er en del af Nørreportkvarteret er med til at skabe et bedre nærmiljø. Alle med interesse i at skabe et attraktivt Nørreportkvarter gennem aktiviteter og øvrige tiltag inviteres derfor til at deltage i BID-møderne, hvor der er ingen tilmelding, mødepligt eller kontingent. Alle er velkomne, for kun sammen kan vi skabe et attraktivt og levende Nørreportkvarter.

Hvis du/I har eller arbejder i en butik, behøver du/I ikke være medlem af Shop i City for at kunne deltage i BID. Du skal bare have interesse i, at dit nærmiljø bliver så hyggeligt, levende, trygt og inspirerende som muligt. For at kunne opnå alt dette arbejder BID'et derfor med byrummet, skaber events og styrke bylivet i fællesskab.

Fakta om BID

Business Improvement Districts, BID, er en samarbejdsmodel, der kan bruges til at styrke by- og handelsliv i byområder.

Opgaver, der ellers ikke ville kunne klares alene af den enkelte forening eller butik/erhverv, løftes i folk i et BID-samarbejde.

I 2019 opstartede Aabenraa Kommune i samarbejde med BID Danmark: BID-Nørreportkvarteret. BID-Nørreportkvarteret er blevet taget godt imod og vokser sig gradvist stærkere og større. Fra 2021 faciliteres BID'et af Aabenraa Kommune i samarbejde med rådgivningsfirmaet Kalb. 

BID-deltagere kan være ejere, detailhandel, liberalt erhverv, forenings- og kulturliv, borgere og kommune, kort sagt; alle er velkomne.

Datoer for fremtidige BID-møder

Mødedatoer for 2022: 6. januar, 3. februar, 1. marts, 7. april, 5. maj, 7. juni, 4. august, 6. september, 6. oktober, 1. november, 1. december.