Maling af bygningsfacader

Støtte til maling af bygningsfacader

Med byrådets opbakning, blev der etableret en pulje, som støttede maling af bygningsfacaderne i Nørreportkvarteret. Med puljen kunne ejere af ejendomme i den nordlige del af gågaden søge om støtte til malerarbejde i forbindelse med renovering af bygningsfacaderne. 

Puljen blev oprettet for at understøtte Nørreportkvarterets identitet og styrke oplevelsen af gågaden som byens centrale handelsgade. Målet med puljen og de afsatte midler var, at give den nordlige del af gågaden et visuelt løft, og at købstadsgadens udtryk blev forstærket gennem et differentieret og dog sammenhængende gadeforløb, hvor bygningernes facader spiller en helt central rolle for oplevelsen af gågaden.

Man kan ikke længere søge om støtte til tiltaget. For at forsætte den gode udvikling og det visuelle udtryk opfordres der til at tage afsæt i områdets farveguide ved istandsættelse af bygningsfacader i området. 

Du kan her se den samlede farvemanual for Nørreportkvarteret.   
Du kan nedenfor se farveguiden for henholdsvis Nørreport og Ramsherred og Nørretorv.Kontaktperson

Frederikke Skovbo Winther, bevaringsarkitekt
Tlf.: 2033 7276 - fsw@aabenraa.dk