Nørreportkvarteret som kunstdestination

Værker af unge danske samtidskunstnere

Se de foreløbige kunstskitser her eller i boksen nedenfor.

I 2014 vedtog et enigt byråd ‘Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa’. Udviklingsplanen er en ambitiøs plan, der skitserer byens udvikling frem mod købstadsjubilæet i 2035, med visionen om at være en levende og attraktiv hovedby, der favner både fortiden, nutiden og fremtiden. Udviklingsplanen indeholder forskellige projekter, der alle er med til at løfte og udvikle byen. Et af projekterne er omdannelsen af den nordlige del af bymidten, herunder en del af gågaden samt de omkringliggende arealer og parkeringspladser. I arbejdet med omdannelsen har området, der også kaldes Nørreportkvarteret, fået en ny og særegen identitet med fokus på kvalitet, kreativitet og oplevelser.

Nørreportkvarteret har i store træk bibeholdt middelalderbyens struktur med den lange handelsgade og smalle passager. Passagerne er karakteristiske for Aabenraa og medvirkende til at skabe stedsidentitet og giver samtidig mulighed for at gå på opdagelse i byen. Flere af passagerne fremstår imidlertid nedslidte og inviterer ikke til gennemgang. Som et led i omdannelsen og opgraderingen af passagerne er der udarbejdet en kunststrategi, der blandt andet peger på, at kunstværker kan være med til at understrege kvarterets identitet. Samtidig opgraderes passagerne opgraderes, og forbindelsen mellem den historiske bykerne og de omkringliggende arealer og området løftes. Kunstpassagerne skal bidrage til at trække besøgende til området og give dem en oplevelse, de ellers ikke ville have fået.

Med projektet ønskes der udført permanente offentlige kunstværker af unge danske samtidskunstnere placeret i Nørreportkvarterets passager. Ved at pege på den unge kunst skues der ind i fremtiden, samtidig med at borgere og besøgende får en unik mulighed for at opleve kunstnere af høj kvalitet, hvoraf flere endnu ikke har store permanente værker offentligt tilgængeligt andre steder i landet. At valget er faldet på unge kunstnere ses som værende visionært ligesom det for de unge kunstnere med en offentlig udsmykning i stor skala er en vigtig milepæl på et formende tidspunkt i deres karriere. De udvalgte kunstnere arbejder i forskellige materialer og medier, der sikrer varierede oplevelser og medvirker til, at hver af passagerne får et personligt udtryk.

Der arbejdes med kunstværker i syv af passagerne i Nørreportkvarteret, dog er der på nuværende tidspunkt kun udpeget seks kunstnere. Den syvende kunstner udpeges i samarbejde med Billedkunstrådet og bydelsambassadørerne i løbet af vinteren 2022. Grunden til at den syvende kunstner endnu ikke er udpeget, er blandt andet, at det har været nødvendigt at afvente nedrivningen af ejendommene på projektområdet for at få et billede af gavlen i passagen, ligesom Byrumsforbindelsen (passage 11) først skal fastlægges for at kunstneren kan få rammerne for projektet.

Opførelsen af værkerne er alle afhængige af ejendomsejerens accept og der kan derfor forekomme ændringer til projektet i takt med at værkerne detaljeres og ejerne skal give endelig accept. Det forventes at værkerne kan realiseres i løbet af 2022.

Kontaktperson

Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk