Skibbrogade

Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa udpeger en tværgående øst/vest forbindelse. Forbindelsen består af gaderne Skibbrogade og Vestergade.

Den tværgående øst/vest forbindelse sammenbinder den historiske midtby med den nyanlagte strandpromenade og havnearealet i øst. 

Forbindelsen skaber en flydende overgang mellem de forskellige områder af varierende karakter i midtbyen. 

En tværgående forbindelse

Skibbrogade munder ud i Michael Jebsen Plads. Begge er anlagt med ny belægning efter samme princip som Rådhusgade og Søndergade. Brugen af tegl og chaussésten i projektet skaber sammenhæng mellem Michael Jebsens Plads og Storetorv. Renoveringen af Skibbrogade og Michael Jebsens Plads har skabt en mere præsentabel og indbydende gade, med højere tilgængelighed for byens bløde trafikkanter, da der ligesom i de andre belægningsprojekter er arbejdet med et niveaufrit forløb til fordel for at tilgodese et miljø med 'shared space'.