Søndertorv og Søndergade

Med Søndertorvs skulpturelle bænk kan man nu opholde sig på Søndertorv under egetræet og følge med i byens liv.

Søndergade og Søndertorv var før områdefornyelsen meget nedslidt i belægningen og hang ikke visuelt sammen med Storetorv og Slotsgade. Dette blev også omtalt på flere borgermøder afholdt i forbindelse med områdefornyelsen. Derfor er Søndergade og Søndertorv blevet renoveret og omlagt til et niveau frit forløb og plads. 

Teglbelægningen er blevet lagt om, og i samme proces er kørebanen lagt om hvortil asfalt er udskiftet med granitchaussésten. Hermed fremstår Søndertorv som en mere hel plads med mulighed for ophold.

Søndertorv var indtil 1947 hjemsted for Fredsegen, der blev plantet som et mindesmærke over afslutningen på krigen mellem Tyskland og Frankrig fra 1870-1871. Det skulle mane imod krig og for fred. Flere fredsege blev dengang plantet i det tyske rige og dermed også i Sønderjylland, der var under preussisk styre fra 1864 til 1920.  

Det historiske er et vigtigt element i Fremtidens Aabenraa, da Aabenraa har en hel særlig historie som grænseområde, og som hører med i billedet af nu- og fremtidens Aabenraa. Genplantningen af Fredsegen var også i tråd med at Aabenraa i 2015-2018 var kulturarvskommune, med fokus på bevaringsværdige bymiljøer og bygninger.